Archetype

De duiker van Acapulco

Timing

Wat is het goede moment om iets te doen? Illustratief voor een goede timing zijn de beroemde duikers bij Acapulco die voor een doorgaans massaal publiek van een grote hoogte in het water duiken. Zij wachten daarbij het moment af, waarop een golf het water opstuwt en voor voldoende diepte zorgt. Men kan zich voorstellen wat er gebeurt wanneer de timing verkeerd is. Zo is ook het introduceren van nieuwe producten of diensten niet alleen een kwestie van een goed idee, maar ook van het goede moment afwachten. Soms hebben mensen het gevoel dat ze een fantastisch idee hebben, maar dan blijkt een soortgelijke ontwikkeling al plaatsgevonden te hebben en is een vergelijkbare propositie net eerder op de markt gekomen. Maar minstens zo vaak is de tijd nog niet rijp; de markt is er nog niet klaar voor, de deelnemende partijen zien er de waarde (nog) niet van in, etc. Deze situatie laat zich het beste duiden als: te vroeg is ook niet op tijd.

10 recente lessen

1.

Voorspellen van wegonderhoud met AI (nog) geen succes
Eigenlijk zijn onze landelijke standaarden voor weginspecties (nog) niet geschikt voor voorspellende modellen. Advies om dit te verbeteren: Vraag data over je assets (zoals wegen) gestandaardiseerd uit voor een hogere consistentie en minder data-engineering.

2.

Bouwen aan vertrouwen in onderzoeksdata, gegenereerd én beheerd door de burger
Beide initiatieven: Wellicht kwamen de ideeën te vroeg voor het systeem?

3.

Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zn is blij met BIM 4D-lessen
Er is hier sprake van een probleem met de de juiste timing. Dit idee kwam te vroeg, want de nodige randvoorwaarden binnen de bouw (en de organisatie) om dit project te laten slagen, waren nog niet aanwezig. Een goed idee is alleen een goed idee wanneer het op het goede moment komt. Niet te vroeg en niet te laat.

4.

Betekenisvol informatiseren, doe het niet alleen
Al jarenlang ondervindt het zorgsysteem problemen bij het implementeren van digitale innovaties. Het idee van een datafabriek is bijvoorbeeld een innovatief idee, maar belanghebbenden pakken de benodigde aanpassingen in het systeem om dit te kunnen realiseren momenteel nog niet goed op. Als stichting heeft iLogos geleerd dat geduld een essentiële eigenschap is in deze situatie.

5.

Google en de briljante bril
De samenleving was nog niet klaar voor Google Glass. Er waren te weinig toepassingen die het grote publiek aanspraken. Gecombineerd met de privacy issues, was het te vroeg voor grootschalige toepassing van het device.

6.

Star Wars hotel niet populair
Hoewel de serie nog steeds relevant en populair is, is de grootste Star Wars hype wel een beetje voorbij. Als het hotel eerder was geopend, had het misschien meer succes gehad.

7.

Niemand kijkt naar Avastars
De gebruikte technologie was nog niet ver genoeg om de poppetjes er realistischer en moderner uit te laten zien. De avastars werden door kijkers vergeleken met de poppetjes uit oude versies van het bekende computerspel de Sims.

8.

Dure fout van Google's AI-bot
De chatbot was bij lancering nog niet in staat om antwoorden te bieden die goed genoeg waren, Bard is dus te vroeg geïntroduceerd. Waarschijnlijk is dit gebeurd onder druk van de immense belangstelling voor ChatGPT, de AI-bot van concurrent Microsoft.

9.

Babylon trekt geen volle zalen
De timing van de verschijning van Babylon was zeer ongunstig, hij kwam namelijk bijna tegelijk met de mega populaire Avatar film.

10.

De ondergang van de Back To The Future auto
Doordat er jarenlange vertragingen waren van de productie, kwam de DeLorean te laat op de markt om een succes te worden.