Archetype

De zwarte zwaan

Onvoorziene ontwikkelingen horen erbij

Niet alles is te voorzien en ondanks onze plannen kunnen dingen gebeuren die alles wat we bedacht hebben volledig in de war schoppen. Deels kan men proberen te anticiperen op onverwachte zaken, door een plan B te hebben voor het geval dat een onderneming niet lukt. Over onverwachte ontwikkelingen die uiteindelijk grote invloed hebben heeft Nasser Talib een belangwekkend boek geschreven, De zwarte zwaan.

10 recente lessen

1.

Star Wars hotel niet populair
De economie bevond zich niet op een hoogtepunt op het moment dat het hotel werd geopend, terwijl het hotel wel erg prijzig was. Dit zal ook niet geholpen hebben bij het trekken van bezoekers.

2.

Restaurant sluit deuren minder dan een maand na ontvangen Michelin ster
Het restaurant viel in de smaak bij het publiek, maar de corona lockdowns deden het restaurant de das om.

3.

Babylon trekt geen volle zalen
Door de corona pandemie moest de start van de opnames meer dan een jaar uitgesteld worden. Hierdoor werden de productiekosten hoger en moest er een nieuwe hoofdrolspeelster worden gezocht.

4.

Desastreuze verbouwing kantoor Rijkswaterstaat
Er zijn heel wat dure tegenvallers geweest bij dit project, zoals de vele constructiefouten die er gemaakt zijn en de lekke vijver met algen.

5.

De ondergang van de Back To The Future auto
De ongunstigheid van de wisselkoersen was een onverwachte financiële tegenvaller.

6.

De Machinerie
Door de veranderende situatie in de wereld, zoals corona, de oorlog in Oekraïne en de stijgende prijzen bleek het cultuurproject niet meer haalbaar binnen de bestaande budgetten.

7.

Verwarmd fietspad vriest kapot
Doordat de kwaliteit van het asfalt tegenviel, is het hele fietspad nu niet meer bruikbaar.

8.

Waterstofboot Lovers
Allerlei onvoorziene omstandigheden gooiden roet in het eten, zoals de problemen bij het plaatsen van een extra beveiligd tankstation bij Shell en de nieuwe wet die ervoor zorgde dat de boot ineens 2 meter te lang was.

9.

Floriade Expo 2022
De corona pandemie zat het succes van de Floriade in de weg. Toen het project werd gepland was het niet te voorzien dat een wereldwijde pandemie roet in het eten zou gooien.

10.

Super snelle kabinetsformatie duurt 299 dagen
Mevrouw Ollengren werd gefotografeerd met een stuk papier in de hand waarop te lezen was ‘positie Omtzigt functie elders’. Dit ongelukje veroorzaakte heel wat commotie en maakte het moeilijker om veel partijen aan boord te krijgen. Er gaan vaker dingen mis en het is te verwachten dat er af en toe iets uitlekt. De leden van de Tweede Kamer zouden er goed aan doen om hierop voorbereid te zijn en niet iedere keer in een dergelijke situatie meteen in paniek te raken of woest te worden.