Archetype

De lege plek aan tafel

Niet alle relevante partijen zijn betrokken

Om een verandering te laten slagen is de instemming van alle relevante partijen nodig. Ontbreekt er een partij bij de voorbereiding of implementatie, dan is de kans groot dat deze vanwege gebrek aan betrokkenheid niet overtuigd is van het nut of belang. Ook kan het gevoel buitengesloten zijn leiden tot gebrek aan medewerking.

10 recente lessen

1.

Bouwen aan vertrouwen in onderzoeksdata, gegenereerd én beheerd door de burger
Holland Health Data Coöperatie: Men moet behoorlijk knokken om het perspectief over tafel te krijgen. Men kijkt snel naar geijkte partijen in systeem, maar weten die er genoeg van?

2.

StraatRobot: het 'levende' bewijs dat een slimme stratenmaker zich niet twee keer aan dezelfde steen stoot
Clemens merkt ook op dat het belangrijk is dat de medewerkers, met name de stratenmakers, worden meegenomen. Dit verwijst naar een ander faalpatroon en niet zomaar een faalpatroon, maar het patroon wat vaakst zien: ‘De lege plek aan tafel’. Waneer je niet alle relevante partijen betrekt, kun je weerstand verwachten. Dan loop je het risico dat je oplossing, hoe goed die ook moge zijn, niet wordt geaccepteerd of niet past in de wereld van degene die met de oplossing moet werken.

3.

IgG-antistoffentest in het buitenland erkend, maar Nederlandse zorgverzekeraars willen er niet aan
Voor het verkrijgen van een specifieke behandeling of test binnen de verzekerde zorg, is een aanzienlijk aantal partijen betrokken bij het nemen van een dergelijke beslissing. Hoewel LHM zich nu voornamelijk richtte op de zorgverzekeraars, zou het vormen van coalities met andere instanties mogelijk tot betere resultaten hebben geleid.

4.

Betekenisvol informatiseren, doe het niet alleen
Een veelvoorkomend probleem is dat sommige partijen slechts een schijnvertoning van betrokkenheid geven, zonder daadwerkelijk actief bij te dragen aan de ontwikkelingen. Stichting iLogos heeft geleerd dat er soms partijen zijn die niet bereid zijn om van hun standpunt af te wijken, zelfs als ze aan de onderhandelingstafel zitten.

5.

Korfbalveld dwars over voetbalveld gebouwd
De omwonenden waren helemaal niet blij met het nieuwe veldje en wisten ook van niets, er had meer contact met hen moeten zijn.

6.

Google en de briljante bril
Er is niet genoeg vooronderzoek gedaan naar wat mensen buiten Silicon Valley van de bril zouden vinden.

7.

‘Wat zég je?: de Drone, de Data, de AI, de Burger en de Minister
Degene waarvan de videoboodschap werd vertoond tijdens de vlucht van de drone, was niet geïnformeerd dat dit zou gebeuren en was dus (onaangenaam verrast).

8.

Wet zorg en dwang gaat te ver
Bij het maken van de wet hadden er ook verpleegkundigen aan tafel moeten zitten, die weten wat er in de praktijk nodig is en wel en niet problemen gaat opleveren.

9.

De 3D-televisie
De consumenten vonden andere dingen belangrijker bij het uitzoeken van een televisie, zoals schermgrootte. Het is belangrijk goed te weten waar consumenten geld voor over hebben en welke zaken voor hen toegevoegde waarde hebben. Er is dus te weinig onderzoek gedaan naar of hier wel echt behoefte aan is en vanuit het perspectief van de consument gekeken.

10.

Segway als vervoersmiddel van de toekomst
Heeft de consument wel behoefte aan Segway? Toen Segway eenmaal was uitgebracht, werd het duidelijk dat op een aantal punten Segway flink tekort schoot. De doelgroep had eerder moeten worden gevraagd waar hun behoeften lagen en wat hen wel en niet aan zou spreken.