Archetype

De brug van Honduras

Problemen verplaatsen zich

De wereld is niet alleen complex, maar ook zeer dynamisch en dus veranderlijk. Soms proberen we een probleem op te lossen, maar zodra dat gebeurd is blijkt het probleem zich verplaatst te hebben of duikt er een nieuw probleem op. Men spreekt weleens van de ‘Wet van Behoud van Ellende’. Een interessant voorbeeld hiervan is de brug van Honduras. De brug was zodanig ontworpen en gebouwd dat het de ergste orkanen moest kunnen doorstaan. Tijdens de orkaan Mitch bleek de brug inderdaad van uitstekende kwaliteit. Jammer genoeg bleek na de overstroming dat de loop van de rivier een paar honderd meter was verplaatst, waardoor de brug niet meer over de rivier lag, maar ernaast…

10 recente lessen

1.

Aanpassingen na misbruik subsidieregeling voor verduurzaming binnen MKB
De aanpak beoogde door middel van een vereenvoudigde procedure voor het aanvragen, de drempel om gebruik te maken van de subsidie zoveel mogelijk te verlagen. Dat leidde echter wel tot een vergrootte kans op misbruik. We zien hier dus de 'wet van behoud van ellende': het oplossen van het ene probleem (geen gebruik van de regeling vanwege de complexiteit), betekende het ontstaan van een ander probleem (misbruik).

2.

Vernieuwing in de zorg loopt steeds opnieuw tegen innovatieklem aan
Veel projecten die mislukken geven aan dat ze er niet in slaagden om de vereiste belanghebbenden samen te brengen. De ZorgZandBak toont aan dat het aanpakken van dit probleem leidt tot een nieuwe uitdaging: hoe om te gaan met de diverse perspectieven van de samengebrachte belanghebbenden?

3.

Eksters gebruiken anti-vogelmateriaal voor hun nesten
De anti-vogelpinnen worden weggehaald door vogels om daar hun nesten mee te bouwen en zo beschermen zij hun jonkies. Hierdoor komen er juist weer meer vogels die op daken en balkons van mensen kunnen poepen.

4.

Elektrische huursteps weggestemd uit Parijs
De steps die waren bedoeld als alternatief milieuvriendelijk vervoersmiddel, zorgen voor overlast en onveilige situaties.

5.

Wet zorg en dwang gaat te ver
Deze wet is in het leven geroepen om de grenzen en wensen van patiënten te beschermen, maar het gevolg is dat het werk van verpleegkundigen veel moeilijker wordt gemaakt en dat ze zelfs de sector verlaten, terwijl ze juist heel hard nodig zijn.

6.

Serviesdieven bij fastfoodketens
De overstap van wegwerpservies naar herbruikbare servies was om milieuproblemen tegen te gaan. Doordat het nieuwe servies zo gewild was, ontstond er een nieuw probleem: verliezen voor fastfoodketens wegens diefstal van het herbruikbare servies.

7.

Verwarmd fietspad vriest kapot
In plaats van een fietspad dat glad wordt tijdens de vorst, ligt er nu een fietspad met gaten en bobbels.

8.

Zonder stigma de deur door
Breuers lost met gezichtsherkenning het probleem van stigmatiserende armbandjes en alarmen op, maar kreeg te maken met een ander probleem: privacy.

9.

Experiment met muziek makende weg na één dag stopgezet
In een poging om de verkeersveiligheid te verbeteren, werd er een ander probleem veroorzaakt: geluidsoverlast.

10.

Beëindiging gascontracten met Rusland
Om ervoor te zorgen dat Putin wordt gestraft, zitten gemeenten nu met financiële problemen en is er nu het probleem ontstaan dat essentiële voorzieningen die draaien op gas dat de gemeente betaalt zonder financiële hulp van de overheid niet open kunnen blijven.