Archetype

De huid van de beer

Te snel concluderen dat iets een succes is

Aanvankelijk succes kan ons ten onrechte de indruk geven dat we de juiste weg hebben gekozen. Echter, duurzaam succes houdt in dat de aanpak ook op langere termijn, op grotere schaal en/of in andere omstandigheden moet werken. We zien dat de stap van een ‘Proof of Concept’ naar een ‘Proof of Business’ voor veel ondernemingen groot en vaak zelfs te groot is. Het bekende spreekwoord: ‘Je moet de huid niet verkopen voordat de beer geschoten is.’ levert een mooie metafoor voor deze situatie.

10 recente lessen

1.

Geslaagde innovatie? Jazeker, maar toch ook niet. De 'Last Mile' doet zich gelden!
We zien bij innovatie vaak dat alles voorspoedig loopt: het ontwikkelen van het idee, het bouwen van een prototype, het testen. Maar dan komt de ‘Last Mile’: het implementeren of ‘uitrollen’. Daar blijkt de wereld vaak net iets weerbarstiger en dan zien we at een ‘Proof of Concept’ iets anders is dan een ‘Proof of Business’. Te snel concluderen dat iets is een succes is, noemen wij een ‘Huid van de Beer’.

2.

Pilots kunnen mislukken, en leveren belangrijke inzichten op
Aangezien VernieuwdeZorg afhankelijk was van eigen investeringen, moest het ook financieel rendabel zijn. Als later echter blijkt dat het opschalen van het product om de vereiste investeringen te rechtvaardigen niet succesvol is, kan zelfs een goed functionerend product alsnog mislukken.

3.

VanMoof heeft het (zelfstandig) niet gered
Uit gesprekken met (oud)werknemers bleek dat VanMoof fietsen zou verkopen voordat deze volledig ontwikkeld en/of geproduceerd zijn, dit levert natuurlijk problemen op als niet alles gaat zoals gepland.

4.

Vernieuwing in de zorg loopt steeds opnieuw tegen innovatieklem aan
Soms begint men met het ontwikkelen van een innovatie op kleine schaal en rolt deze uit bij het behalen van succes. Aan de andere kant kan het ook gebeuren dat men grootschalig te werk gaat, overtuigd raakt van het verwachte succes, om vervolgens bij de implementatie van de oplossing te ontdekken dat het praktisch niet haalbaar is. De ZorgZandBak ging soms te ver in het aanpakken van een probleem met een te grote nadruk op het systeemniveau. Daardoor pakten ze het oorspronkelijke probleem niet op de juiste manier aan.

5.

Titan duikboot implosie
Dit was niet de eerste expeditie met de Titan, maar dat het duikbootje eerder wel succesvol is teruggekeerd, wil niet zeggen dat dit iedere keer zal lukken.

6.

Dure fout van Google's AI-bot
Na een aantal geslaagde testen, is te snel gedacht dat Bard klaar was om aan de wereld voorgesteld te worden, maar de bot was dus nog niet klaar. Tijdens de eerste testen zal Bard ongetwijfeld interessante resultaten hebben gegeven, maar dat is niet voldoende voor een grootschalige introductie.

7.

De 3D-televisie
Dat mensen in de bioscoop graag films in 3D wilden zien, betekende niet dat ze het ook belangrijk vonden om thuis een 3D-tv te hebben.

8.

Waterstofboot Lovers
Na aanvankelijk een flitsend begin, inclusief prijzen die gewonnen werden, bleek dat er nog heel veel moest gebeuren om de stap van 'Proof of Concept' naar 'Proof of Business' (Implementatie) te maken. De 'Last Mile' speelde hier, ook letterlijk (afstand naar tankstation), weer een belangrijke rol.

9.

Hudson’s Bay in Nederland
Er is een goede strategie nodig voor het opzetten van een warenhuisketen in een geheel nieuw land. Dat het concept in Canada goed werkt, wil niet zeggen dat het in Nederland ook een succes gaat worden.

10.

Preventief onderhoud
Een technisch geslaagd project is geen garantie op een vervolg.