Archetype

De canyon

Ingesleten patronen

In ons leven komen we vaak dezelfde situaties tegen. Om daar efficiënt mee om te gaan ontwikkelen we routines, gewoontes en best practices. Zowel individueel als georganiseerd leren we vaardigheden en deze nestelen zich in ons brein of in de vorm van geschreven en ongeschreven protocollen in de organisatie of samenleving.

10 recente lessen

1.

Bouwen aan vertrouwen in onderzoeksdata, gegenereerd én beheerd door de burger
Holland Health Data Coöperatie: Door vastgeroeste patronen (richtlijnen, wetgeving, protocollen) gebeurt het ter beschikking stellen van data niet en resulteert in onderbenutting en verlies van waarde en daarmee gezondheid.

2.

Blij met digitale sparringpartner: ChatGPT als Aanvullende Intelligentie
Door ChatGPT op deze manier te gebruiken, krijg je toegang tot ideeën van elders en vermijd je de ‘Canyon’, waarbij mensen zich beperken tot beproefde aanpakken.

3.

Geslaagde innovatie? Jazeker, maar toch ook niet. De 'Last Mile' doet zich gelden!
Opdrachtgevers lijken er huiverig voor te zijn. Misschien is het omdat het nieuw en onbekend is dat ze twijfelen of het wel werkt, of het niet te lang duurt, of de kwaliteit wel goed is.

4.

Experimenteren met 3D-geprinte rioolputten
Om tot zo’n succesvolle innovatie te kunnen komen is het volgens beiden essentieel dat je mensen om je heen hebt die bereid en in staat zijn om af te wijken van de gebaande paden en die erin geloven dat het anders kan. “Als je begint met we doen het altijd zo en dat gaat altijd goed, dan heeft het eigenlijk geen zin om aan zo’n traject te beginnen”, zegt De Jong.

5.

Mede-opdrachtgeverschap à la Ooms Bouw & Ontwikkeling: “Als je iets wil binnenhalen dan moet je iets unieks doen.”
Iedereen moet openstaan voor zo’n vernieuwing; de hele organisatie, al je medewerkers. Een procesinnovatie als deze heeft namelijk een grote impact op hoe er gewerkt en gedacht wordt binnen het bedrijf èn de bijbehorende onderaannemers; daarmee raakt het iedereen die er werkt. Met name voor de uitvoerende tak waren er uitdagingen. Er is immers een reden dat bouwers graag kiezen voor seriematige bouw met zo min mogelijk afwijkingen. “Verstoringen brengen faalkosten met zich mee, vandaar dat je dat als bouwer zo min mogelijk wilt hebben tijdens de bouw.

6.

Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zn is blij met BIM 4D-lessen
In de beschrijving van deze casus wordt aangegeven dat in de bouw vaak gekozen wordt voor hetzelfde, bestaande team. Daarmee loop je het risico dat ook automatisch gekozen wordt voor een bestaande, vaak beproefde aanpak en loop je kans op nieuwe mogelijkheden te missen.

7.

Betere zorg voor ouderen en gehandicapten op Aruba: dat kan alleen samen
Om de kwaliteit van verzorgingshuizen te verbeteren zijn duidelijke en bruikbare standaarden nodig die toezicht mogelijk maken. Helaas zijn verouderde wetten nog steeds van kracht, waardoor het moeilijk is om deze standaarden te meten en vergunningen te garanderen. Wel heeft dit project meer duidelijkheid opgeleverd over welke aspecten van het systeem aangepakt moeten worden.

8.

IgG-antistoffentest in het buitenland erkend, maar Nederlandse zorgverzekeraars willen er niet aan
Zorgpersoneel vertrouwt grotendeels op protocollen en richtlijnen bij het nemen van grote beslissingen in hun werk. Voor een arts om zich in te zetten voor een nieuw zorgplan dat nog niet is opgenomen in de richtlijnen, vereist het vaak een doorbreken van de gebruikelijke gang van zaken, wat altijd een uitdagende taak is.

9.

Consument merkt nog weinig van plasticheffing
Mensen zijn gewend aan het gemak van de verpakking gratis erbij krijgen en niet zelf een bakje of beker te moeten meenemen. Het hele systeem is nog hierop ingericht, het is niet simpel om dat systeem van de ene op de andere dag totaal te veranderen.

10.

Mislukte aanvraag subsidieregeling Levendig Brabant
Er zullen goede redenen zijn voor het uitsluiten van eenmanszaken, VOF en andere natuurlijke rechtspersonen. Maar daarmee loop je dus wel de kans dat je potentieel interessante aanbieders uitsluit. Wellicht is er vanuit de regeling sprake van een Canyon in de vorm van een is een vast patroon met criteria. Mogelijk zou van dat vaste patroon afgeweken kunnen worden door extra vragen te stellen aan deelnemers?