Archetype

De olifant

Het totaal is meer dan de som der delen

Soms worden dingen pas duidelijk wanneer je er van diverse kanten naar kijkt en wanneer je waarnemingen vanuit diverse perspectieven combineert. Dit principe wordt mooi verwoord in de parabel van de olifant en de zes geblinddoekte mensen. Aan deze waarnemers wordt gevraagd de olifant te betasten en te beschrijven wat ze menen te voelen. De een zegt een ‘slang’ (de slurf), de ander een ‘muur’ (zijkant), een volgende een ‘boom’(poot), weer een ander een ‘speer’ (slagtand), de vijfde een ‘touw’ (de staart) en de laatste een ‘waaier’ (oor). Geen van de deelnemers beschrijft een deel van een olifant, maar wanneer ze hun waarnemingen delen en combineren, komt de olifant ‘tevoorschijn’.

10 recente lessen

1.

Voorspellen van wegonderhoud met AI (nog) geen succes
Domeinkennis (civiele techniek) heeft een belangrijke rol in het beoordelen van databronnen en het maken van ‘feature combinaties’. Bijvoorbeeld: zonnige dagen met hoge luchttemperatuur zijn extra bepalend voor spoorvorming, deze kennis kun je meenemen in het voorspelmodel. Investeren in gezamenlijke kennisontwikkeling betaalt zich uit in het project: start-up en provincie kenden elkaars domein van tevoren niet goed, maar ontwikkelden zich gedurende het project tot sparringpartners met betere resultaten als gevolg.

2.

Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zn is blij met BIM 4D-lessen
Toen bij De Nijs werd besloten om met BIM 4D aan de slag te gaan en bij de BIM-afdeling een project te starten om een keuze te maken tussen twee softwarepakketten, werd de planningsspecialist daar niet direct bij betrokken. Daarmee werd een belangrijk perspectief, met bijbehorende kennis en ervaring gemist. De kwaliteit van de oplossing heeft daaronder te lijden.

3.

Pilots kunnen mislukken, en leveren belangrijke inzichten op
Het team van VernieuwdeZorg realiseerde dat er meer komt kijken bij een succesvolle innovatie dan alleen de effectiviteit van het product zelf. Het begrijpen van het volledige plaatje van zorginnovatie omvat aspecten zoals de systeemperceptie, onderlinge afhankelijkheid van middelen, noodzakelijke schaalbaarheid en andere belangrijke factoren.

4.

Betere zorg voor ouderen en gehandicapten op Aruba: dat kan alleen samen
De vier overheidsdiensten betrokken bij het project hebben allemaal een andere visie op kwaliteit en veiligheid. Hierdoor waren er verschillende visies op wat de vereisten moesten worden voor een exploitatievergunning voor verzorgingshuizen. Dit heeft wél geleid tot betere samenwerkingsverbanden tussen de overheidsdiensten.

5.

Vernieuwing in de zorg loopt steeds opnieuw tegen innovatieklem aan
Vaak ontstaat er een te simplistisch beeld van het probleem wanneer belanghebbenden onvoldoende inzichten meenemen. Aan de andere kant kan het betrekken van meerdere belanghebbenden leiden tot een overvloed aan inzichten, wat het uiteindelijke begrip van een probleem aanzienlijk bemoeilijkt. De ZorgZandBak had mogelijk een actievere rol moeten spelen om te zorgen voor collectieve ondersteuning, in plaats van te veel ruimte te bieden aan uiteenlopende ideeën.

6.

Chatbot Belastingdienst
Voor het team werden vooral mensen gezocht die over technische inzichten beschikten, maar business analyse bleek juist erg heel belangrijk.

7.

Google en de briljante bril
Google moest niet alleen kijken naar of de technologische kant van de Google Glass goed in elkaar stak, maar ook naar of het apparaat sociaal wel geaccepteerd zou worden. Privacy is belangrijker dan ze dachten. Ook is er niet goed gekeken naar de veiligheid van de bril in het verkeer.

8.

Star Wars hotel niet populair
Het hotel is niet in elk opzicht een aantrekkelijke optie voor gasten: veel gasten vonden het te duur, waren niet enthousiast over het eten en vonden de kamers benauwend.

9.

Niemand kijkt naar Avastars
Het Nederlandse televisiepubliek zat duidelijk niet te wachten op dit nieuwe concept. Zij vonden het maar een zielloos tv-programma en hadden niets met de poppetjes. Er had beter vanuit het perspectief van de kijker gekeken moeten worden.

10.

Elektrische huursteps weggestemd uit Parijs
Rondrijdende kinderen vanaf twaalf jaar op steps die best hard kunnen zorgen voor veel overlast. Blijkbaar zijn er strenge regels en handhaving nodig om ervoor de zorgen dat de steps geen overlast veroorzaken.